Konferencja w Radomiu 17 czerwca 2013 roku

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu W poszukiwaniu praw przyrody dla dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół z województwa mazowieckiego odbędzie się 17 czerwca 2013 roku w siedzibie MSCDN w Radomiu w godz. 1430 - 1730.

Celem konferencji jest przedstawienie dobrych przykładów nauczania przedmiotów przyrodniczych z zastosowaniem nowoczesnych technologii wypracowanych w projekcie. Uczestnicy konferencji otrzymają publikację projektową ze scenariuszami zajęć przyrodniczych dla wszystkich etapów edukacyjnych.

Ze względu na specyfikę opracowanych materiałów dydaktycznych zapraszamy do udziału w konferencji i warsztatach całe zespoły nauczycieli przedmiotów przyrodniczych z Państwa szkół.


W naborze priorytetowo traktowani są nauczyciele i nauczycielki mieszkający i pracujący w szkołach wiejskich, którzy nie uczestniczyli jeszcze w działaniach naszego projektu.

Program konferencji:
 • 1400-1430 Rejestracja, kawa, herbata
 • 1430-1445 Otwarcie konferencji - kierownik Wydziału MSCDN w Radomiu, przedstawiciel OEIiZK w Warszawie
 • 1445-1530 Interdyscyplinaryzm - wyzwanie i przyszłość nauk przyrodniczych - dr Agnieszka Kloch (Centrum Nauki Kopernik)
 • 1530-1600 Przykłady zastosowań TIK w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych w projekcie W poszukiwaniu praw przyrody - Elżbieta Kawecka (OEIiZK w Warszawie)
 • 1600-1630 Lunch
 • 1630-1730 Warsztaty w grupach:
  • W1. Doświadczenia przyrodnicze (Centrum Nauki Kopernik)
  • W2. Pomiary komputerowe w laboratorium przyrodniczym - Małgorzata Chmurska, Elżbieta Kawecka (OEIiZK w Warszawie)
  • W3. Interaktywna lekcja odwrócona, czyli otwarte zasoby internetowe w dobie cyfrowej szkoły - Renata Sidoruk-Sołoducha (OEIiZK w Warszawie)
 • 1730 Zakończenie konferencji