O nas

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych jest działem OEIiZK zajmującym się zastosowaniem TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych.

 • Tworzymy nowe opracowania dydaktyczne.
 • Szkolimy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
 • Promujemy specjalistyczny sprzęt pomiarowy i oprogramowanie.
 • Realizujemy program wspomagania szkół w zakresie stosowania TIK na lekcjach przedmiotów przyrodniczych.
 • Prowadzimy lekcje dla młodzieży szkolnej.
 • Organizujemy konkurs dla zespołów uczniowskich „Z technologią w świat nauki”.
 • Współpracujemy z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.
 • Uczestniczymy w projektach edukacyjnych.
pracownicy Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych
zespół Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych

Zespół PPP stanowią nauczyciele konsultanci OEIiZK, będący równocześnie nauczycielami przedmiotów przyrodniczych w szkołach:

 • Anna Grzybowska – kierownik Pracowni, geografia, e-mail: anna.grzybowska@oeiizk.waw.pl
 • Bogusława Juchełka – przyroda, WdŻ, e-mail: boguslawa.juchelka@oeiizk.waw.pl
 • Małgorzata Witecka – przyroda, geografia, e-mail: malgorzata.witecka@oeiizk.waw.pl
 • Renata Sidoruk-Sołoducha – biologia, e-mail: rsoloducha@oeiizk.waw.pl
 • Justyna Kamińska – chemia, e-mail: justyna.kaminska@oeiizk.waw.pl
 • Ewa Kowalska – fizyka, e-mail: ewa.kowalska@oeiizk.waw.pl
 • Witold Kranas – fizyka, informatyka, e-mail:witols.kranas@oeiizk.waw.pl
 • Dariusz Brzuska – chemia, fizyka, e-mail: dariusz.brzuska@oeiizk.waw.pl

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych do roku 2018 funkcjonowała w OEIiZK pod nazwą Centrum Technologii Nauczania. Z tej przyczyny poprzedni serwis internetowy Pracowni do połowy 2021 roku był prowadzony pod adresem ctn.oeiizk.waw.pl. Zainteresowanych tamtym etapem działania Pracowni zapraszamy do odwiedzin starego serwisu.