Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK

obrazek ilustracyjny - eksperyment prowadzony w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych