Pomiary komputerowe

Mikrokomputerowo Wspomagane Laboratoria są szeroko stosowane w szkołach na całym świecie i coraz częściej w Polsce. Istnieje wiele systemów pomiarowych różnych firm (np. CMA, Pasco, Vernier, Phywe), które umożliwiają stosowanie tej techniki w nowoczesnym nauczaniu i uczeniu się przedmiotów przyrodniczych.
W Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych używamy czujników bezprzewodowych firmy Pasco i programu SPARKvue współpracującego z nimi oraz interfejsów pomiarowych, czujników i oprogramowania Coach 6 firmy CMA.

Zdjęcie przedstawia eksperyment, w którym laptop jest wykorzystany jako wyświetlacz obrazu z mikroskopu

Korzystamy również z mikroskopów cyfrowych LCD firmy Delta Optical i Celestron. W tych modelach mikroskopów tradycyjne okulary mikroskopowe zostały zastąpione wyświetlaczem LCD. Takie rozwiązanie umożliwia prezentowanie preparatów grupie osób znajdujących się wokół urządzenia. Mikroskop cyfrowy firmy Delta Optical umożliwia dodatkowo uzyskanie wyrazistych obrazów dużych obiektów (owady, elementy roślin, monet czy cieczy).
Prowadzimy szkolenia oraz lekcje otwarte dla uczniów z wykorzystaniem sprzętu pomiarowego i oprogramowania. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń OEIiZK (link otworzy się w nowej karcie).