Google Earth w praktyce szkolnej – część 1

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

W edukacji geograficznej istotną rolę odgrywa praca z mapą jako obrazem Ziemi. W trakcie spotkania pokażemy możliwości wykorzystania programu Google Earth na lekcjach geografii. Poznamy różne wersje programu Google Earth, podstawowe narzędzia umożliwiające korzystanie z możliwości programu, narzędzia do symulowania oświetlenia Ziemi.