Google Earth w praktyce szkolnej – część 3

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Spotkanie jest przeznaczone dla osób, które uczestniczyły w webinarium SGE1 lub znają program Google Earth. Na spotkaniu uczestnicy poznają narzędzia do uzyskiwania zdjęć historycznych i pracy z nimi na lekcjach oraz możliwości ich zapisywania, poznają mapy historyczne Rumsey’a oraz możliwości wykorzystania warstwy „Budynki 3D”.