Lekcje przyrody z TIK

Cykl webinariów przeznaczony dla nauczycieli przyrody i innych nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem TIK na przedmiotach przyrodniczych. Treści realizowane w ramach spotkań są zgodne z podstawą programową przyrody w klasie IV. Cykl szkoleń składa się z dziewięciu spotkań, w czasie których omawiane będą tematy przedstawione w treściach nauczania. W czasie spotkań zaprezentowane zostaną pomysły na realizację konkretnych tematów lekcji przyrody, na których będą łączone przykłady realizacji analogowe i cyfrowe.

Każde webinarium jest osobnym szkoleniem, osoby zainteresowane mogą wybrać tematy wg własnych potrzeb.

 1. Wprowadzanie kierunków geograficznych na lekcjach przyrody
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące zarówno metody analogowe jak i cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z orientacją w terenie, wyznaczaniem kierunków geograficznych oraz położeniem Słońca nad horyzontem w różnych porach roku.
 2. Kompas, plan i mapa z wykorzystaniem TIK
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące zarówno metody analogowe jak i cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z orientacją w terenie, czytaniem planu i mapy oraz wykorzystaniem kompasów.
 3. Składniki i obserwacje pogody z TIK
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące zarówno metody analogowe jak i cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z obserwacjami pogody, składnikami pogody i zasadami bezpiecznego zachowania podczas występowania niebezpiecznych zjawisk pogodowych.
 4. Ciało człowieka z aplikacją Human body (Mozaik 3D)
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące zarówno metody analogowe jak i cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z anatomią człowieka, układami budującymi ciało człowieka i jego funkcjami.
 5. Odkrywamy tajemnice zdrowia z wykorzystaniem Padletu
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące metody cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z z profilaktyką zdrowia człowieka oraz chorobami i bezpieczeństwem w życiu codziennym.
 6. Krajobraz wczoraj i dziś w portalu geoportal.gov.pl
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z poznaniem środowiska antropogenicznego, jego wpływem na krajobraz najbliższej okolicy, z wykorzystaniem narzędzi Geoportalu krajowego.
 7. Rośliny i zwierzęta wokół nas – jak zaplanować lekcję terenową z aplikacjami mobilnymi
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych w czasie wycieczek terenowych.
 8. Poznajemy różne drzewa – klucze do oznaczania roślin, cyfrowe atlasy roślin
  W trakcie webinaru zaprezentujemy pomysły, wykorzystujące metody cyfrowe, na realizację w klasie 4 lekcji przyrody związanych z rozpoznawaniem gatunków roślin, zwierząt i grzybów występujących w bliższym i dalszym otoczeniu szkoły.