Matura z fizyki – formuła 2023

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

W czasie szkolenia przedstawimy wyniki matury z fizyki ze szczególnym uwzględnieniem zadań sprawiających największe trudności. Przedstawione zostaną również zmiany w formule 2023 oraz wskazówki metodyczne do dalszej pracy z uczniami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego z fizyki. Szkolenie będzie prowadzić ekspertka Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.