Metody aktywizujące i TIK w geografii – online

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Wersja online szkolenia Metody aktywizujące i TIK w geografii. Szkolenie odbywać się będzie na platformie Moodle, nie przewidujemy w czasie szkolenia spotkań synchronicznych.