Metody aktywizujące i TIK w geografii

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Szkolenie dla nauczycieli geografii, w czasie którego zapoznają się z najnowszymi metodami pracy z uczniami oraz sposobami przygotowania własnych pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem TIK. Wymienimy się również informacjami o bezpłatnych pomocach dydaktycznych dostępnych w sieci.