Microsoft 365 w biologii

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności wykorzystania przez nauczycieli pakietu Microsoft Office 365 oraz zapoznanie z możliwościami tego oprogramowania w nauczaniu biologii podczas planowania, prowadzenia lekcji oraz sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów. Planujemy również wymianę materiałów przygotowanych w Microsoft 365 przez uczestników, zgodnie z ideą budowania sieci współpracy wśród nauczycieli.