Nauczyciel 4.0 – czas innowacyjnych rozwiązań, cz. 1

Czy jesteśmy gotowi na podróż w przyszłość edukacji? Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zainteresowanych nowoczesnym podejściem do nauczania w erze Przemysłu 4.0. Omówimy kompetencje Nauczyciela 4.0 oraz pokażemy potencjał nowoczesnych technologii. Skoncentrujemy się również na aspektach metodycznych – wybranych metodach pracy, które angażują uczniów oraz rozwijają innowacyjne umiejętności. Przedstawimy elementy service-learning, który łączy edukację z praktycznym działaniem na rzecz społeczności.