Nowe technologie a awans zawodowy

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Szkolenie oferuje przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do planowania, wykonywania, analizowania pracy nauczyciela w trakcie awansu zawodowego. Wykorzystanie TIK w trakcie pracy własnej nauczyciela np. przygotowanie materiałów dydaktycznych; w dydaktyce np. pokazy, symulacje, modele, aplikacje zawodowe, strony internetowe oraz w rozwoju nauczyciela np. dostęp do informacji.