Nowe technologie w doradztwie zawodowym

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

W dzisiejszych czasach zmiany na rynku pracy są bardzo dynamiczne. Młody człowiek musi być bardzo elastyczny i wszechstronny aby dostosować się do realiów.
Współczesny doradca zawodowy posługując się sprawnie technologią może wesprzeć młodych ludzi w wyborze kariery zawodowej.
Szkolenie oferuje przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do pracy doradcy zawodowego; wykorzystanie  TIK w trakcie pracy własnej doradcy (np. przygotowanie materiałów); w dydaktyce (np. filmy, aplikacje zawodowe, strony internetowe) oraz w rozwoju osobistym doradcy zawodowego (np. dostęp do informacji). Wspomnimy także o projekcie „Future Space” w kontekście zawodów przyszłości.