Nowoczesne technologie w nauczaniu WDŻ

Pokażemy przykłady dobrych praktyk oraz narzędzi do planowania, prowadzenia zajęć oraz aktywizowania uczniów w trakcie lekcji wychowania do życia w rodzinie. Będzie też okazja do rozwoju w zakresie wykorzystania TIK w pracy własnej nauczyciela. Ćwiczenia będą obejmować m.in. przygotowanie materiałów dydaktycznych, stosowanie na lekcji aplikacji, pokazów, animacji oraz stron internetowych.