Platformy GIS w edukacji geograficznej – online

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Wersja online szkolenia Platformy GIS w edukacji geograficznej. Szkolenie przewidziane jest jako spotkanie synchroniczne na platformie komunikacji online.
Geograficzne Systemy Informacyjne pozwalają na naukę pracy z mapą cyfrową. Pokazują możliwości wykorzystania umiejętności zdobytych na lekcjach geografii. Ten zbiór nowych technologii w geografii, służy do gromadzenia i analizowania danych przestrzennych, a następnie ich prezentacji w atrakcyjnej formie graficznej. W czasie szkolenia poznamy wybrane portale udostępniające dane GIS ze szczególnym uwzględnieniem map lidarowych oraz map prezentujących dostępne dane statystyczne.