Podstawy mikroskopowania

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Szkolenie skierowane jest do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, którzy chcą wprowadzić pracę z mikroskopem na swoje lekcje. Obejmować będzie podstawowe informacje o budowie i wykorzystaniu mikroskopu. Jest uproszczoną, alternatywną wersją szkolenia dla nauczycieli, którzy nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym.