Quizy Baamboozle jako metoda aktywizująca na lekcjach przyrody

Podczas szkolenia pokażemy podstawowe funkcjonalności aplikacji Baamboozle. Nauczymy się szybkiego tworzenia prostych quizów, które mogą być wykorzystywane zarówno jako rozgrzewka mentalna, powtórzenie wiadomości z poprzedniej lekcji, jak i jako podsumowanie bieżącej lekcji. Ponadto zostaną zademonstrowane funkcjonalności aplikacji dostępne w ramach bezpłatnego konta.