Smartfon w nauczaniu fizyki – aplikacja Phyphox

Zapoznamy się z pomysłami na wykorzystanie smartfonu z aplikacją Phyphox jako mobilnego miernika do wykonywania prostych pomiarów różnych wielkości fizycznych. Przedyskutujemy możliwości i ograniczenia, wynikające z konstrukcji urządzenia.