Technologia informacyjna a gwałtowne zjawiska atmosferyczne

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Towarzyszące nam zmiany klimatyczne wiążą się z coraz częstszym występowaniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych. Bezpieczne prowadzenie zajęć terenowych oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży będzie coraz bardziej związane z umiejętnością pozyskiwania informacji o sytuacji pogodowej oraz ze znajomością zasad postępowania, gdy już się zdarzy burza czy trąba powietrzna. Szkolenie ma na celu zaznajomienie z możliwościami technologii informacyjno-komunikacyjnych w przewidywaniu groźnych zjawisk atmosferycznych oraz zaznajomienie z działaniami zwiększającymi bezpieczeństwo uczestników zajęć w terenie pod tym względem.