TIK wsparciem dla nauczania dwujęzycznego biologii

ikona szkolenia - obrazek dekoracyjny

Procesy nauczania i uczenia się są tym efektywniejsze, im poznawanie wiedzy przez uczniów ma bardziej wielozmysłowy i wszechstronny charakter oraz kiedy następuje ono wskutek wielorakich, wzajemnie uzupełniających się źródeł. Podczas szkolenia pokażemy rolę TIK w dwujęzycznym nauczaniu biologii w kontekście korzystania z gotowych materiałów anglojęzycznych oraz wykorzystania narzędzi online do tworzenia własnych zasobów do przygotowania i prowadzenia lekcji.