Źródła wiedzy geograficznej w szkole ponadpodstawowej

grafika dekoracyjna

Nauczyciele geografii korzystają z różnorodnych źródeł informacji geograficznej. W czasie webinarium zapoznamy się z przykładami dostępnych w internecie źródeł, pomocnych w przygotowaniu uczniów szkół ponadpodstawowych do egzaminu maturalnego. W czasie szkolenia przeanalizujemy również przykłady zadań maturalnych dostępnych w informatorze maturalnym, w których wykorzystano źródła z sieci.