Współpraca

Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych od wielu lat aktywnie współpracuje z licznymi instytucjami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Kooperacja w głównej mierze dotyczy organizacji szkoleń, realizacji projektów oraz opracowania materiałów edukacyjnych. Oczywistymi zaletami takiego współdziałania są: możliwość rozwoju intelektualnego i zawodowego pracowników, upowszechnianie osiągnięć naukowych a także wymiana doświadczeń.

Instytucje, z którymi podjęliśmy współpracę:
Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
Prowadzenie warsztatów w czasie zjazdów nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, udział w zjazdach, publikacje w czasopiśmie PSNPP „Nauczanie przedmiotów przyrodniczych”.
European Schoolnet (Bruksela, Belgia)
Nauczyciel konsultant pełni funkcję ambasadora projektu „Amgen Teach”.
Uniwersytet Deusto (Bilbao, Hiszpania)
Realizacja projektu „Compus – Komputer to my!” – Katolicki Uniwersytet Deusto był koordynatorem projektu.
Ferdinand I Secondary School (Rumunia)
Ferdinand I Secondary School to szkoła znajdująca się w Bukareszcie, która jest partnerem projektu „Compus – Komputer to my!”. Wspólnie prowadziliśmy prace nad realizacją projektu m.in. poprzez testowanie wypracowanych materiałów.
Fatima Educational Fundation
Realizacja projektu międzynarodowego „Compus – Komputer to my!” poprzez opracowanie koncepcji gry oraz wypracowaniu materiałów dydaktycznych.
AGR Priority – firma produkująca gry
realizacja projektu „Compus – Komputer to my!”
Polska Agencja Kosmiczna
Realizacja projektu „Future Space”. Polska Agencja Kosmiczna jest koordynatorem projektu.
Muzeum Nauki NEMO (Amsterdamu, Holandia)
Realizacja projektu „Future Space” poprzez opracowanie materiału dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych oraz materiałów do wykorzystania w centrach nauki.
Centrum Nauki i Muzeum Techniki NOESIS z Salonik w Grecji
Realizacja projektu „Future Space” poprzez opracowanie materiałów do wykorzystania w centrach nauki.
Centrum Badań Kosmicznych PAN

Realizacja projektu „Future Space”, którego koordynatorem jest Centrum Badań Kosmicznych PAN. Celem projektu jest opracowanie materiałów dydaktycznych dla szkół ponadpodstawowych w zakresie geografii i fizyki, w ramach opracowanego Programu Szkół Kosmicznych.
Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
Realizacja szkoleń w ramach grantu TIK TO MY w projekcie “Lekcja:Enter”.
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Sprawdzanie prac maturalnych z biologii, geografii i informatyki.
Fundacja CMA (Amsterdam, Holandia)
Organizacja seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
PASCO – przedstawicielstwo w Polsce
Organizacja seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Pracownia Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
Organizacja seminarium dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Organizacja projektu grantowego „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”