Konkurs „Z technologią w świat nauki”

Wyniiki IX edycji konkursu „Z technologią w świat nauki” (rok szkolny 2023/2024)

I miejsce – projekt „Podróż przez Układ Słoneczny”. Opiekun – p. Marzena Majewska 
Społeczna Szkoła Podstawowa, Gzy

II miejsce – projekt „Przemiany materii w ciele człowieka”. Opiekun – p. Beata Siwiec
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Heleny Kmieć Fundacji Na Rzecz Rodziny, Warszawa

III miejsce – projekt „Spektroskopia – kod kreskowy wszechświata”. Opiekun – p. Monika Lubowicka-Cieślak 
Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyńskich, Wielgolas

wyróżnienie – projekt „Susza”. Opiekun – p. Małgorzata Korpal
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, Brwinów

Dziękujemy wszystkim uczniom – uczestnikom konkursu za przygotowanie prac, a nauczycielom za opiekę nad uczestnikami. Zapraszamy do udziału w seminarium online podsumowującym konkurs „Z technologią w świat nauki”, które odbędzie się w poniedziałek, 27 maja, w godzinach 15.00 – 17.00.
Zapisy na Platformie Obsługi Szkoleń.


Aktualizacja z 4 marca 2024:

Konkurs „Z technologią w świat nauki” na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

Informujemy, że konkurs „Z technologią w świat nauki” został umieszczony w Wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (plik XLSX, 36 kB). Nasz konkurs widnieje w wykazie pod pozycją 360. Z komunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie można zapoznać się tutaj.

Aktualizacja z 4 grudnia 2023:

Wydłużenie terminu zgłoszeń do konkursu „Z technologią w świat nauki” 

Informujemy, że termin zgłoszeń do konkursu „Z technologią w świat nauki” został przesunięty na 22 grudnia 2023 roku.

Plakat informujący o konkursie

Zapraszamy zespoły uczniowskie wraz z nauczycielami  szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IX edycji konkursu Z technologią w świat nauki pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze sprzętu pomiarowego OEIiZK w ramach konsultacji prowadzonych  przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK.

Konkurs Z technologią w świat nauki został wpisany do wykazu zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Z komunikatem Kuratorium Oświaty w Warszawie można zapoznać się tutaj, a sam wykaz jest do pobrania tutaj. Nasz konkurs widnieje w wykazie pod pozycją 360.

Harmonogram IX edycji konkursu

02.10.2023Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronach internetowych OEIiZK: www.oeiizk.waw.pl, ppp.oeiizk.waw.pl
23.10.2023Seminarium „Projekty przyrodnicze wspierane TIK” dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów
po aktualizacji:
22.12.2023
Termin zgłoszenia szkół do konkursu
23.10.2023 – 15.04.2024Konsultacje dotyczące metody projektów oraz stosowania narzędzi i środków TIK w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
26.04.2024Termin nadsyłania prac konkursowych
22.05.2024Ogłoszenie wyników konkursu
27.05.2024Uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja nagrodzonych projektów

Dokumenty konkursu:

Regulamin IX edycji konkursu Z Technologią w świat nauki, PDF, 778 KB
Klauzula informacyjna konkursu Z technologią w świat nauki, DOCX, 86 KB
załącznik 1 – zgłoszenie uczestnictwa, DOCX, 130 KB
załącznik 2 – zgoda dotycząca wizerunku, DOCX, 127 KB
załącznik 2A – zgoda dotycząca wizerunku – pełnoletni, DOCX, 122 KB
załącznik 3 – zgoda dotycząca praw autorskich, DOCX, 127 KB
załącznik 4 – zgłoszenie pracy, DOCX, 128 KB
załącznik 5 – protokół z I etapu, DOCX, 123 KB

Rys historyczny konkursu „Z technologią w świat nauki”

Konkurs organizowany jest od 2015 roku. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przyrodniczego projektu edukacyjnego, który służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem TIK, w dowolnej formie multimedialnej (pokaz, film, nagranie, prezentacja). Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji, prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK. Konkurs ma charakter zespołowy.

VIII edycja – rok szkolny 2022/2023
VII edycja – rok szkolny 2021/2022
VI edycja – rok szkolny 2020/2021
V edycja – rok szkolny 2019/2020
IV edycja – rok szkolny 2018/2019
III edycja – rok szkolny 2017/2018
II edycja – rok szkolny 2016/2017
I edycja – rok szkolny 2015/2016