Konkurs „Z technologią w świat nauki”

W roku szkolnym 2021/2022 mamy przyjemność zaprosić do VII edycji konkursu „Z technologią w świat nauki”.

Plakat informujący o konkursie

Zapraszamy zespoły uczniowskie wraz z nauczycielami  szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w VII edycji konkursu Z technologią w świat nauki pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze sprzętu pomiarowego OEIiZK w ramach konsultacji prowadzonych  przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK.

Konkurs Z technologią w świat nauki został wpisany do wykazu zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, opublikowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Harmonogram VII edycji konkursu
01.10.2021Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronach internetowych OEIiZK
27.10.2021Seminarium „Projekty przyrodnicze wspierane TIK” dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów
30.11.2021Termin zgłoszenia szkół do konkursu
22.10.2021 – 08.04.2022Konsultacje dotyczące metody projektów oraz stosowania narzędzi i środków TIK w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
29.04.2022Termin nadsyłania prac konkursowych
16.05.2022Ogłoszenie wyników konkursu
30.05.2022Uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja nagrodzonych projektów

Dokumenty konkursu:

Rys historyczny konkursu „Z technologią w świat nauki”

Konkurs organizowany jest od 2015 roku. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przyrodniczego projektu edukacyjnego, który służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem TIK, w dowolnej formie multimedialnej (pokaz, film, nagranie, prezentacja). Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji, prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK. Konkurs ma charakter zespołowy.

VI edycja – rok szkolny 2020/2021
V edycja – rok szkolny 2019/2020
IV edycja – rok szkolny 2018/2019
III edycja – rok szkolny 2017/2018
II edycja – rok szkolny 2016/2017
I edycja – rok szkolny 2015/2016