Konkurs „Z technologią w świat nauki”

Aktualizacja z 4 grudnia 2023:

Wydłużenie terminu zgłoszeń do konkursu „Z technologią w świat nauki” 

Informujemy, że termin zgłoszeń do konkursu „Z technologią w świat nauki” został przesunięty na 22 grudnia 2023 roku.

Plakat informujący o konkursie

Zapraszamy zespoły uczniowskie wraz z nauczycielami  szkół podstawowych województwa mazowieckiego do udziału w IX edycji konkursu Z technologią w świat nauki pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu projektu o tematyce przyrodniczej z zastosowaniem nowoczesnych technologii edukacyjnych. Uczestnicy konkursu mogą korzystać ze sprzętu pomiarowego OEIiZK w ramach konsultacji prowadzonych  przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK.

W ubiegłych latach Konkurs Z technologią w świat nauki był wpisany do wykazu zawodów, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, opublikowanego przez Kuratorium Oświaty w Warszawie. W tym roku także wnioskujemy do Kuratorium o wpisanie konkursu do tego wykazu.

Harmonogram IX edycji konkursu

02.10.2023Ogłoszenie regulaminu konkursu na stronach internetowych OEIiZK: www.oeiizk.waw.pl, ppp.oeiizk.waw.pl
23.10.2023Seminarium „Projekty przyrodnicze wspierane TIK” dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i uczniów
po aktualizacji:
22.12.2023
Termin zgłoszenia szkół do konkursu
23.10.2023 – 15.04.2024Konsultacje dotyczące metody projektów oraz stosowania narzędzi i środków TIK w uczeniu się i nauczaniu przedmiotów przyrodniczych
26.04.2024Termin nadsyłania prac konkursowych
22.05.2024Ogłoszenie wyników konkursu
27.05.2024Uroczyste zakończenie konkursu, prezentacja nagrodzonych projektów

Dokumenty konkursu:

Rys historyczny konkursu „Z technologią w świat nauki”

Konkurs organizowany jest od 2015 roku. Zadanie konkursowe polega na opracowaniu przyrodniczego projektu edukacyjnego, który służy upowszechnianiu wiedzy przyrodniczej z zastosowaniem TIK, w dowolnej formie multimedialnej (pokaz, film, nagranie, prezentacja). Uczestnicy konkursu mogą korzystać z konsultacji, prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK. Konkurs ma charakter zespołowy.

VIII edycja – rok szkolny 2022/2023
VII edycja – rok szkolny 2021/2022
VI edycja – rok szkolny 2020/2021
V edycja – rok szkolny 2019/2020
IV edycja – rok szkolny 2018/2019
III edycja – rok szkolny 2017/2018
II edycja – rok szkolny 2016/2017
I edycja – rok szkolny 2015/2016