Wspomaganie szkół

W roku szkolnym 2021/2022 w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie jest kontynuowany program wspomagania szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii na przedmiotach przyrodniczych.

Wspomaganie szkół odbywa się poprzez:

  1. udział nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (biologia, geografia, chemia, fizyka, przyroda) w szkoleniach prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych OEIiZK,
  2. udział nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wraz z uczniami w lekcjach otwartych prowadzonych przez nauczycieli konsultantów Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych w pracowniach OEIiZK,
  3. indywidualne konsultacje w zakresie stosowania TIK na przedmiotach przyrodniczych,
  4. udział zespołów uczniowskich pod opieką nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w konkursie „Z technologią w świat nauki” na projekt edukacyjny, przedstawiający zagadnienia przyrodnicze z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Warunkiem udziału szkoły w programie jest podpisanie porozumienia o współpracy szkoły z Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.