Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych wraz z uczniami do udziału w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych organizowanych 7 maja 2015 w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie, ul. Nowogrodzka 73.

Planowane zajęcia:

  • 09:30-13:00 - otwarte lekcje z fizyki, geografii i przyrody (SP);
  • 14:00-15:00 - konsultacje dotyczące projektu SCIENTIX;
  • 16:00-18:00 - warsztaty dla nauczycieli fizyki;
  • 16:00-18:00 - warsztaty dla nauczycieli chemii;
  • 16:00-18:00 - warsztaty dla nauczycieli biologii.

Szczegółowy program na stronie dniotwarte.eu

Szanowni Państwo,

W ramach projektu W poszukiwaniu praw przyrodyotrzymaliśmy 39 scenariuszy z 26 szkół. Wszystkie scenariusze zostały podzielone na poziomy edukacyjne. Można je pobrać na stronach:

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom za opracowanie scenariuszy zajęć dydaktycznych. Otrzymaliśmy 39 scenariuszy z 26 szkół.

Uprzejmie informujemy, że 1 lipca 2013 roku przyznaliśmy sprzęt pomiarowy 15 szkołom, które uzyskały największą liczbę punktów i spełniły kryteria określone w regulaminie przyznania sprzętu pomiarowego i oprogramowania w projekcie W poszukiwaniu praw przyrody.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przyznania sprzętu (PDF 159KB).

Gratulujemy szkołom, które otrzymają sprzęt pomiarowy i oprogramowanie. Informacja o przyznaniu sprzętu zostanie przesłana do nauczycieli pocztą elektroniczną, zostaną też przesłane odpowiednie pisma do Dyrekcji szkół. Przekazanie sprzętu szkołom nastąpi w terminie do 30 lipca 2013 roku.

Jednocześnie informujemy, że decyzja podjęta przez Komisję przyznającą sprzęt szkołom jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy konferencje i warsztaty upowszechniające rezultaty projektu W poszukiwaniu praw przyrody. Zapraszamy do obejrzenia krótkich fotoreportaży z ich przebiegu.

W chwili obecnej przechodzimy do kolejnego etapu działań projektowych - przyznania sprzętu szkołom, których nauczyciele najaktywniej uczestniczyli w szkoleniach. Wykaz szkół, którym został przyznany sprzęt, zostanie umieszczony na stronie internetowej projektu po 3 lipca 2013 roku. Stosowna informacja dotycząca przyznania sprzętu zostanie przesłana do szkół pocztą.

Została wydana publikacja Pomiary komputerowe na lekcjach przedmiotów przyrodniczych, zawierająca wybrane scenariusze zajęć, opracowane przez uczestników szkoleń. Zostanie ona przesłana do wszystkich uczestników szkoleń oraz udostępniona w wersji elektronicznej (PDF 19.4MB). Pozostałe scenariusze również zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu.

Zachęcamy do zapoznania się z galerią zdjęć i prezentacjami z konferencji podsumowujących projekt, które odbyły się 17 czerwca 2013 roku w Radomiu oraz 19 czerwca 2013 roku w Płocku.

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie konferencjami upowszechniającymi rezultaty projektu  W poszukiwaniu praw przyrody. Informacje o zakwalifikowaniu do udziału w konferencji są wysyłane na adres mailowy przysłany w formularzu zgłoszenia, w przypadku jego braku na adres mailowy szkoły.

Jednocześnie prosimy osoby pierwszy raz uczestniczące w działaniach projektowych o wypełnienie i przywiezienie ze sobą na konferencję następujących dokumentów:

  • deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • oświadczenia uczestnika,
  • oświadczenia o przetwarzaniu danych.

Druki zostały przesłane mailem oraz umieszczone w zakładce Do pobrania.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów szkół i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych różnych typów szkół z województwa mazowieckiego do udziału w konferencjach upowszechniających rezultaty projektu W poszukiwaniu praw przyrody, realizowanego przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Konferencje odbędą się w dniach 17 czerwca 2013 roku w siedzibie MSCDN w Radomiu i 19 czerwca 2013 roku w siedzibie MSCDN w Płocku w godz. 1430-1730.

Rejestracja uczestników konferencji w Płocku została przedłużona do dnia 10 czerwca 2013.

Szczegółowe informacje o konferencji w Radomiu.

Szczegółowe informacje o konferencji w Płocku.

Trwają szkolenia projektowe. Zapraszamy do obejrzenia relacji z kolejnych szkoleń.

Trwają szkolenia projektowe. Zapraszamy do obejrzenia relacji z pierwszej edycji szkoleń.

Zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych (fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda) różnych typów szkół z terenów wiejskich województwa mazowieckiego do udziału w szkoleniach w ramach projektu W poszukiwaniu praw przyrody.
Wznawiamy nabór na szkolenia do dwóch grup w terminach:

  • Grupa IV: 16-17 marca i 13-14 kwietnia 2013
  • Grupa V: 11-12 maja i 8-9 czerwca 2013

Zapraszamy do zapisów na szkolenia na Platformie Obsługi Szkoleń OEIiZK.

Zapraszamy do obejrzenia filmu z wykładu prof. Andrzeja Wysmołka „Piękny jest ten świat”, nagranego podczas konferencji inaugurującej projektu.